Żłobek Radosny Krasnal wita!

 

Zapisy

Cennik

Wpisowe

350 zł płacone jest jednorazowo przed podpisaniem umowy (wpisowe nie podlega zwrotowi).

Miesięczna opłata (czesne)

W skład czesnego wchodzi profesjonalna opieka nad dziećmi w wcześniej ustalonych godzinach, oraz zajęcia dodatkowe takie jak: zajęcia ruchowe, muzyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia relaksacyjne, plastyczne.

Opłata miesięczna wynosi 1000zł.

Do opłaty miesięcznej należy doliczyć koszt posiłków (zgodny z cennikiem firmy cateringowej)

Opieka naliczana godzinowo

Przy korzystaniu z opieki naliczanej godzinowo (20 zł. za każdą rozpoczętą godzinę), Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zgłaszania obecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej do godziny 18. Dziecko zostanie przyjęte pod opiekę, jeśli będzie taka możliwość.